Thin lips and dehydration

Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση του χαμένου όγκου, την
εξομάλυνση των ρυτίδων και την αναζωογόνηση του δέρματος. Οι θεραπείες με
υαλουρονικό οξύ είναι από τις πιο αποτελεσματικές, μη επεμβατικές θεραπείες
στον τομέα της αισθητικής δερματολογίας. Στην κλινική Derma-Act μπορούμε να
επαναφέρουμε τη λεία και νεανική όψη του δέρματός σας αμέσως μετά την πρώτη
συνεδρία.

What is treatment with hyaluronic acid?

Treatment with hyaluronic acid is one of the most successful non-invasive anti-aging therapies. It is administered mainly on the face and also on the body in some cases. The method is safe and is aimed at filling static wrinkles (lines forming due to the aging process), but it is also very effective in the recovery of lost volumes.

The benefits of treatment with hyaluronic acid

Painless treatment

No side effects

Duration of the results of up to 12 months

Certified dermal fillers

How does hyaluronic acid work?

Hyaluronic acid has a texture of an elastic and soft gel which is easily injected under the skin. In this way, the areas of skin depressions and wrinkles formed due to the usual loss of volume during ageing are filled.

The microspheres of hyaluronic acid connect with each other and increase hydration. This leads to an improved elasticity of the skin and a fresher, more youthful appearance.

 

 

Areas of administration of hyaluronic acid

Hyaluronic acid is applicable for both the smoothing and removal of wrinkles and the creation of more volume in areas devoid of it or areas requiring strengthening. In particular, hyaluronic acid is applicable for:

 • Enhancement of the volume of lips
 • Enlargement of chin and correction of contour
 • Enlargement of chin and correction of contour
 • Smoothing skin scarring (acne)
 • Removal of wrinkles resulting from rhinoplasty
 • Filling dynamic wrinkles around the mouth and mainly on the upper lip also known as „smoker’s lines“
 • Administration of 8-point lifting
 • Elevation and enlargement of buttocks

Hyaluronic acid for face

Cheekbones: When the aim is to define cheekbones, a high-density filler that is injected deeply in the region of the cheekbones and the area of dark circles is selected.

Chin: Hyaluronic acid, in the form of a similar high-density filler, canalso be applied in the region of the chin for the recovery of the loss of volume and improvement of the contour and proportions of face.

Lips: When the aim is to increase the volume of the lips, a softer filler that is injected superficially in the lips is used. Lips become velvet-like, with a natural youthful volume.

When does the result of procedure with hyaluronic acid become discernible?

Results are discernible immediately after the procedure. In the majority of cases, one session is completely sufficient for the achievement of a perfect result, and a second procedure is rarely required.

Instructions for skin care after a procedure with hyaluronic acid

During the first hours after treatment with hyaluronic acid, placement of ice on the site of injecting is desirable. Furthermore, during the next two days, performing of mild massage in the area of treatment at regular intervals and the avoidance of hot showers, use of hair-dryers and exposure to direct sunlight are recommended. It is important not to apply make-up on the treated area during the first 24 hours.

Frequently Asked Questions

Before a procedure, local anaesthesia in the form of a cream remaining for about 15-20 minutes and minimizing any unpleasant sensation is applied.
No, you can resume your daily activities immediately after the session.
No serious side effects are present. A mild skin reaction in the form of redness, swelling, itching or bruising on the site of injection can appear, but similar side effects appear only in 20% of patients and last for a maximum of 2 to 3 days.

Το υαλουρονικό οξύ βρίσκεται κυρίως στο δέρμα μας και είναι η ουσία που συγκρατεί την υγρασία στο σώμα. Με την πάροδο των ετών, το υαλουρονικό οξύ στο σώμα μειώνεται, έχοντας ως συνέπεια την απώλεια του όγκου, της ενυδάτωσης και της ελαστικότητας του δέρματος. Στην ηλικία των 60 ετών, για παράδειγμα, τα επίπεδα του υαλουρονικού οξέος στον οργανισμό μειώνονται στο 10%.

Χημικά, το υαλουρονικό οξύ είναι ένας πολυσακχαρίτης, ο οποίος έχει την ιδιότητα να συνδέεται με το νερό, ενώ παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται βιοζύμωση.

Αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για την καταπολέμηση των ρυτίδων, καθώς μπορεί να δεσμεύσει περισσότερο από 1000 φορές το βάρος του σε νερό και έτσι βοηθά στην αποκατάσταση του χαμένου όγκου.

Hyaluronic acid is applicable to smoothing wrinkles in the nasolabial region, marionette lines and correction of dark circles. It is also used to increase the volume of lips, rejuvenation of the skin of neck and shaping the face oval. Hyaluronic acid can also be combined with other cosmetic procedures of rejuvenation and skin tightening.

Botulinum toxin is a liquid toxin that is used for loosening specific muscles contributing to the formation of wrinkles (dynamic wrinkles formed by facial mimicry). The substance is injected directly into a muscle and the effect lasts for 4 to 6 months. Hyaluronic acid is a natural gel-like substance that is injected in the skin or under it. Due to its property to bind water it increases the volume of tissue and thus decreases wrinkles resulting from aging and smooths the skin.

Εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει για εσάς, θα πρέπει να αποφύγετε την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος. Συζητήστε το με τον δερματολόγο σας όταν συμπληρώνετε τον ιατρικό σας φάκελο.

 • Είστε κάτω των 21 ετών
 • Εγκυμοσύνη
 • Θηλασμός
 • Αλλεργία στο υαλουρονικό οξύ
 • Χημειοθεραπεία τους τελευταίους 12 μήνες
 • Λήψη φαρμάκων για την πήξη του αίματος (π.χ. ασπιρίνη, ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη)
 • Οξείες μολυσματικές ασθένειες (π.χ. γρίπη, έρπης)
 • Αυτοάνοσο νόσημα
 • Διαταραχές στην επούλωση πληγών, τάση για υπερτροφικές ουλές
 • Αυξημένη τάση για αιμορραγίες και αιματολογικές παθήσεις
In the first day postprocedurally there will be a swelling of the lips which will decrease significantly after 1-2 days until its complete disappearance. Follow instructions for care given by your physician after completion of the procedure.
To obtain a natural result from a procedure, the material used should be certified and the dermatologist or plastic surgeon who performs the procedure should have significant experience in the administration of dermal fillers. All these conditions are available at the Derma-Act clinics and you can be sure that a procedure is completely safe and the achieved result will be natural.

Before and After

Συνιστάται